Specialized Consulting

Η Τεχνογνωσία είναι το κλειδί της επιτυχίας μας.

Η Εταιρεία ιδρύθηκε το 2013 με σκοπό την παροχή ειδικευμένων υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα. Στόχος της: η συμπαγής και αδιαμφισβήτητη επιτυχία των πελατών της, μέσα από δυνατές στρατηγικές και μελετημένες κινήσεις. Με συνεχή προσπάθεια για παροχή Υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και με σεβασμό στις ανάγκες του πελάτη, η εταιρεία μας καθιερώθηκε στο χώρο των συμβούλων επιχειρήσεων.

Κλείστε Ραντεβού Επικοινωνήστε μαζί μας

Ποιοι είμαστε?

Είμαστε μια άρτια στελεχωμένη ομάδα, με ειδικά εκπαιδευμένο, έμπειρο και καταξιωμένο ανθρώπινο δυναμικό.

Οι Αξίες Μας

Η ηθική, η εμπιστοσύνη, η προσαρμοστικότητα, το ομαδικό πνεύμα, το μακροπρόθεσμο όραμα και η ευελιξία.

Πώς Παραδίδουμε?

Συνδυάζοντας την αξιοπιστία των μεθόδων, εμπνευσμένες από το πιο προηγμένες ελεγκτικές και συμβουλευτικές τεχνικές.

υπηρεσίες που παρέχουμε

Φροντίζουμε να επεξεργαζόμαστε τις σύγχρονες και διαρκώς μεταβαλλόμενες τάσεις και απαιτήσεις της αγοράς για την παροχή αποτελεσματικών λύσεων προς τους πελάτες μας.

Ο ρόλος της καινοτομίας

στην κερδοφορια

προβάλλει ως μια από τις πλέον σημαντικότερες παραμέτρους για την ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα σε όλα τα επίπεδα των επιχειρήσεων.

Κλείστε Ραντεβού

Κλάδοι Δραστηριότητας

Η εξέλιξη των ευκαιριών στην αγορά απαιτεί ολοκληρωμένες διεργασίες και διαδικασίες.

Τράπεζες

Δημόσιο

Βιομηχανίες

Φαρμακαποθήκες

Retail

Τουρισμός

Υγεία

Εστίαση

Επιστημονική Έρευνα

Σημαντικό είναι το επιστημονικό έργο της Εταιρείας μας, με την ερευνητική της ομάδα να υλοποιεί και να παρουσιάζει σειρά επιστημονικών δημοσιεύσεων σε συνέδρια και επιστημονικά περιοδικά, σε θέματα ελεγκτικής, λογιστικής, νέων τεχνολογιών και εταιρικής διακυβέρνησης.

Τελευταία άρθρα

Μείνετε ενημερωμένοι για τα πιο πρόσφατα νέα.

 • Σάββατο, 2 Μαρτίου 2019 12:26:52 μμ

GDPR 9 μήνες μετά: Οι υποθέσεις, τα πρόστιμα και η κατάσταση των εποπτικών αρχών

Την πρώτη επισκόπηση για την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR), του ρόλου των εποπτικών αρχών των κρατών μελών και των μέσων που αυτές διαθέτουν, δημοσίευσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων (ΕΣΠΔ).

Το έγγραφο του ΕΣΠΔ παρουσιάζει μια επισκόπηση της εφαρμογής του GDPR που καλύπτει τόσο τον μηχανισμό συνεργασίας (cooperation mechanism) όσο και συμπεράσματα σχετικά με τη συνεκτικότητα της εφαρμογής του Κανονισμού.

 

Ο μηχανισμός συνεργασίας

Σε σύγκριση με την οδηγία 95/46/ΕΚ, όπου ήταν οι Εποπτικές Αρχές (στην Ελλάδα η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα) εργάζονταν χωριστά ακόμη και σε διασυνοριακές υποθέσεις, ο GDPR καθιέρωσε την υποχρέωση για τις αρχές να συνεργάζονται και να εξασφαλίσουν συνεκτική εφαρμογή του Κανονισμού.

Εννέα μήνες μετά την έναρξη εφαρμογής του GDPR, τα μέλη του ΕΣΠΔ εκτιμούν ότι ο μηχανισμός συνεργασίας και  συνεκτικότητας λειτουργεί αρκετά καλά στην πράξη.

Οι εποπτικές αρχές καταβάλλουν καθημερινές προσπάθειες για τη διευκόλυνση αυτής της συνεργασίας, η οποία συνεπάγεται πολλές επικοινωνίες (γραπτές και προφορικές) μεταξύ τους.

Ωστόσο, ο χειρισμός των διασυνοριακών υποθέσεων απαιτεί χρόνο, καθώς απαιτείται συνεργασία και διεξαγωγή εμπεριστατωμένων ερευνών με τήρηση των διαδικαστικών κανόνων σε εθνικό επίπεδο.

Οι εποπτικές αρχές πρέπει να αντιμετωπίσουν αυτές τις προκλήσεις όσον αφορά την εναρμονισμένη
εφαρμογή του GDPR.

Σύμφωνα με το Συμβούλιο, μέχρι τώρα υπάρχουν έφι οριστικές υποθέσεις "μίας στάσης" (One-Stop-Shop).

ΠΗΓΗ: www.lawspot.gr

 • Παρασκευή, 1 Μαρτίου 2019 3:04:49 μμ

Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας για Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις

Η Δράση «Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας για Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις» στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού εξοπλισμού τους και στην πιστοποίηση των προϊόντων τους.

Επενδυτικά Σχέδια & Επιδότηση

Επενδυτικά σχέδια από 20.000 ευρώ έως  200.000 ευρώ

Επιδότηση από 50% έως 65%

Το ύψος της επιδότησης καθορίζεται με βάση τις εξαγωγικές επιδόσεις των επιχειρήσεων.

Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας

 • Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων
 • Ενέργεια
 • Εφοδιαστική Αλυσίδα
 • Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)
 • Περιβάλλον
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)
 • Υγεία
 • Υλικά - Κατασκευές.

Ημερομηνία Έναρξης  Ηλεκτρονικής Υποβολής: 20 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 10:00:00.

 • Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή για υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση 18 μηνών από την αρχική δημοσίευσή της.
 • Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.
 • Πέμπτη, 20 Δεκεμβρίου 2018 8:58:07 πμ

Νέα Δράση ΕΣΠΑ 2019 «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση»

Επενδυτικά Σχέδια από 10.000 € έως 150.000 €.

Υποβολή προτάσεων από 6/2/2019 έως 19/4/2019

Τι χρηματοδοτείται
- Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος έως 100% του επενδυτικού σχεδίου

Παρεμβάσεις για:
εξοικονόμηση ενέργειαςαναβάθμιση της υγιεινής και ασφάλειαςδιευκόλυνση προσβασιμότητας ΑμΕΑ

Μηχανήματα - Εξοπλισμός έως 100% του επενδυτικού σχεδίου

Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για:
εξοικονόμηση ενέργειαςαναβάθμιση της υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους της επιχείρησης

Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ΤΠΕ Μεταφορικά μέσα μέχρι 25.000 € και έως 30% του επενδυτικού σχεδίου για επιχειρήσεις λιανεμπορίου-εστίασηςέως 100% για επιχειρήσεις εκπαίδευσης-κοινωνικής μέριμνας

Ψηφιακή προβολήΠιστοποίηση υπηρεσιών ή/και διαδικασιών

Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό)

Δαπάνες μελετών / Κατάρτισης / Παρακολούθησης του επενδυτικού σχεδίου.

Τηλεφωνήστε μας και ενημερωθείτε:
2821070117 - 6959834119

Την πρώτη επισκόπηση για την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR), του ρόλου των εποπτικών αρχών των κρατών μελών και των μέσων που αυτές διαθέτουν, δημοσίευσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων (ΕΣΠΔ).

Το έγγραφο του ΕΣΠΔ παρουσιάζει μια επισκόπηση της εφαρμογής του GDPR που καλύπτει τόσο τον μηχανισμό συνεργασίας (cooperation mechanism) όσο και συμπεράσματα σχετικά με τη συνεκτικότητα της εφαρμογής του Κανονισμού.

 

Ο μηχανισμός συνεργασίας

Σε σύγκριση με την οδηγία 95/46/ΕΚ, όπου ήταν οι Εποπτικές Αρχές (στην Ελλάδα η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα) εργάζονταν χωριστά ακόμη και σε διασυνοριακές υποθέσεις, ο GDPR καθιέρωσε την υποχρέωση για τις αρχές να συνεργάζονται και να εξασφαλίσουν συνεκτική εφαρμογή του Κανονισμού.

Εννέα μήνες μετά την έναρξη εφαρμογής του GDPR, τα μέλη του ΕΣΠΔ εκτιμούν ότι ο μηχανισμός συνεργασίας και  συνεκτικότητας λειτουργεί αρκετά καλά στην πράξη.

Οι εποπτικές αρχές καταβάλλουν καθημερινές προσπάθειες για τη διευκόλυνση αυτής της συνεργασίας, η οποία συνεπάγεται πολλές επικοινωνίες (γραπτές και προφορικές) μεταξύ τους.

Ωστόσο, ο χειρισμός των διασυνοριακών υποθέσεων απαιτεί χρόνο, καθώς απαιτείται συνεργασία και διεξαγωγή εμπεριστατωμένων ερευνών με τήρηση των διαδικαστικών κανόνων σε εθνικό επίπεδο.

Οι εποπτικές αρχές πρέπει να αντιμετωπίσουν αυτές τις προκλήσεις όσον αφορά την εναρμονισμένη
εφαρμογή του GDPR.

Σύμφωνα με το Συμβούλιο, μέχρι τώρα υπάρχουν έφι οριστικές υποθέσεις "μίας στάσης" (One-Stop-Shop).

ΠΗΓΗ: www.lawspot.gr

Εγγραφείτε εδώ

Αποκτήστε τα ενημερωτικά μας δελτία.

Επικοινωνία

Papanastasiou & Co.
Business Consultants.

Νεροκούρου 49
Χανιά, Τ.Κ. 73100

(+30) 28210 75664
(+30) 28210 70117
(+30) 69598 34119

Φόρμα επικοινωνίας

Στρατηγικοί Συνεργάτες

Ενδεικτικοί Πελάτες