Specialized Consulting

Η Τεχνογνωσία είναι το κλειδί της επιτυχίας μας.

Η Εταιρεία ιδρύθηκε το 2013 με σκοπό την παροχή ειδικευμένων υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα. Στόχος της: η συμπαγής και αδιαμφισβήτητη επιτυχία των πελατών της, μέσα από δυνατές στρατηγικές και μελετημένες κινήσεις. Με συνεχή προσπάθεια για παροχή Υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και με σεβασμό στις ανάγκες του πελάτη, η εταιρεία μας καθιερώθηκε στο χώρο των συμβούλων επιχειρήσεων.

Κλείστε Ραντεβού Επικοινωνήστε μαζί μας

Ποιοι είμαστε?

Είμαστε μια άρτια στελεχωμένη ομάδα, με ειδικά εκπαιδευμένο, έμπειρο και καταξιωμένο ανθρώπινο δυναμικό.

Οι Αξίες Μας

Η ηθική, η εμπιστοσύνη, η προσαρμοστικότητα, το ομαδικό πνεύμα, το μακροπρόθεσμο όραμα και η ευελιξία.

Πώς Παραδίδουμε?

Συνδυάζοντας την αξιοπιστία των μεθόδων, εμπνευσμένες από το πιο προηγμένες ελεγκτικές και συμβουλευτικές τεχνικές.

υπηρεσίες που παρέχουμε

Φροντίζουμε να επεξεργαζόμαστε τις σύγχρονες και διαρκώς μεταβαλλόμενες τάσεις και απαιτήσεις της αγοράς για την παροχή αποτελεσματικών λύσεων προς τους πελάτες μας.

Ο ρόλος της καινοτομίας

στην κερδοφορια

προβάλλει ως μια από τις πλέον σημαντικότερες παραμέτρους για την ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα σε όλα τα επίπεδα των επιχειρήσεων.

Κλείστε Ραντεβού

Κλάδοι Δραστηριότητας

Η εξέλιξη των ευκαιριών στην αγορά απαιτεί ολοκληρωμένες διεργασίες και διαδικασίες.

Τράπεζες

Δημόσιο

Βιομηχανίες

Φαρμακαποθήκες

Retail

Τουρισμός

Υγεία

Εστίαση

Επιστημονική Έρευνα

Σημαντικό είναι το επιστημονικό έργο της Εταιρείας μας, με την ερευνητική της ομάδα να υλοποιεί και να παρουσιάζει σειρά επιστημονικών δημοσιεύσεων σε συνέδρια και επιστημονικά περιοδικά, σε θέματα ελεγκτικής, λογιστικής, νέων τεχνολογιών και εταιρικής διακυβέρνησης.

Τελευταία άρθρα

Μείνετε ενημερωμένοι για τα πιο πρόσφατα νέα.

  • Παρασκευή, 3 Μαΐου 2019 2:28:07 μμ

Υπηρεσίες συμμόρφωσης με τον GDPR & Υπηρεσίες Outsource DPO για Ξενοδοχεία & Τουριστικές Επιχειρήσεις!

Υπηρεσίες συμμόρφωσης με τον GDPR & Υπηρεσίες Outsource DPO για Ξενοδοχεία & Τουριστικές Επιχειρήσεις!

O Κανονισμός GDPR (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 εφαρμόζεται επίσημα σε όλες τις επιχειρήσεις και οργανισμούς που συλλέγουν δεδομένα από τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την 25η  Μαΐου 2018. Τα ξενοδοχεία και γενικότερα οι τουριστικές επιχειρήσεις έχουν διάφορες πηγές τήρησης δεδομένων, όπως οι πάροχοι Online Υπηρεσιών (OTA), οι άμεσες κρατήσεις μέσω εφαρμογών του ξενοδοχείου, καθώς και τα συστήματα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων ή τα λειτουργικά συστήματα. Όλα τα ανωτέρω δημιουργούν αυξημένες υποχρεώσεις σχετικά με την άμεση συμμόρφωση με τον κανονισμό GDPR. Η εταιρεία μας, έχοντας αποκτήσει αρκετή εμπειρία μέσα από την υλοποίηση έργων και την υποστήριξη επιχειρήσεων, είναι σε θέση να προσφέρει τις εξής υπηρεσίες:

1/  Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και των επιμέρους λειτουργιών της εταιρείας ή του οργανισμού σας

2/  Υλοποίηση του πλάνου Συμμόρφωσης και συνεχή βελτίωση σε θέματα ασφάλειας δεδομένων

3/  Αναθεώρηση των διαδικασιών για τις ανάγκες του GDPR

4/  Σύνταξη των διαγραμμάτων ροής δεδομένων

5/  Ελέγχους υποδομών πληροφοριακών συστημάτων (ΙΤ)

6/  Κρυπτογράφηση της βάσης δεδομένων

7/  Προετοιμασία για έλεγχο από την  Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και την παρουσία Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων

8/  Προετοιμασία για πιστοποιήσεις ISO 27001

9/  Υποστήριξη της ανάθεσης των καθηκόντων του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων DPO

  • Πέμπτη, 2 Μαΐου 2019 4:58:46 μμ

Τα 7 πιο σημαντικά προβλήματα στην καθημερινή διαχείριση και τον τρόπο λειτουργίας των πολύ μικρών επιχειρήσεων!

Τα 7 πιο σημαντικά προβλήματα στην καθημερινή διαχείριση και τον τρόπο λειτουργίας των πολύ μικρών επιχειρήσεων!

Όταν μία πολύ μικρή επιχείρηση αρχίζει να μεγαλώνει παρατηρείται, συνήθως, ότι η πολυπλοκότητα των διαδικασιών της αυξάνεται, καθώς και ο συνολικός φόρτος εργασίας της. Αυτό σημαίνει αυτομάτως ότι το μοντέλο του ενός ατόμου που τα κάνει όλα αρχίζει να δημιουργεί πολλά προβλήματα στην καθημερινή λειτουργία της κάθε επιχείρησης λόγω των αναγκών που αλλάζουν. Ο επιχειρηματίας δύσκολα αντιλαμβάνεται ότι θα πρέπει να υιοθετηθεί ένα νέο πλαίσιο κανόνων και διακριτών ρόλων. Κατωτέρω αναλύονται 7 βασικά προβλήματα:

1/  Ο επιχειρηματίας παραμένει στο μοντέλο «τα κάνω όλα μόνος μου».

2/  Δεν χρησιμοποιούνται και δεν αξιοποιούνται κάποια βασικά εργαλεία για την παρακολούθηση της επιχείρησης και του ταμείου.

3/  Δεν διενεργείται η σύνταξη ενός δομημένου επιχειρηματικού σχεδίου σύμφωνα με το νέο μοντέλο και τις τρέχουσες ανάγκες της επιχείρησης.

4/  Δεν αξιοποιούνται εξωτερικές συνεργασίες λόγω μη δυνατότητας απασχόλησης επιπλέον ανθρώπινου δυναμικού.

5/  Δεν γίνεται σωστή διαχείριση των συνεργασιών με τους προμηθευτές για την αξιοποίηση της διαπραγματευτικής ισχύς λόγω αύξησης του μεγέθους.

6/  Δεν διενεργείται η σύνταξη προϋπολογισμού και απολογισμού στο τέλος του έτους με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν μετρήσιμα αποτελέσματα και αξιοποίηση αυτών για το επόμενο έτος.

7/  Δεν υπάρχουν διαδικασίες ή οριοθέτηση των αρμοδιοτήτων μέσα σε στην επιχείρηση με αποτέλεσμα να υπάρχουν συγκρούσεις μεταξύ των εμπλεκόμενων ατόμων.

  • Κυριακή, 28 Απριλίου 2019 1:34:30 μμ

Σας ευχόμαστε να έχετε ένα υπέροχο Πάσχα γεμάτο υγεία, αγάπη και ευτυχία!

Σας ευχόμαστε να έχετε ένα υπέροχο Πάσχα γεμάτο υγεία, αγάπη και ευτυχία!

Υπηρεσίες συμμόρφωσης με τον GDPR & Υπηρεσίες Outsource DPO για Ξενοδοχεία & Τουριστικές Επιχειρήσεις!

O Κανονισμός GDPR (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 εφαρμόζεται επίσημα σε όλες τις επιχειρήσεις και οργανισμούς που συλλέγουν δεδομένα από τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την 25η  Μαΐου 2018. Τα ξενοδοχεία και γενικότερα οι τουριστικές επιχειρήσεις έχουν διάφορες πηγές τήρησης δεδομένων, όπως οι πάροχοι Online Υπηρεσιών (OTA), οι άμεσες κρατήσεις μέσω εφαρμογών του ξενοδοχείου, καθώς και τα συστήματα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων ή τα λειτουργικά συστήματα. Όλα τα ανωτέρω δημιουργούν αυξημένες υποχρεώσεις σχετικά με την άμεση συμμόρφωση με τον κανονισμό GDPR. Η εταιρεία μας, έχοντας αποκτήσει αρκετή εμπειρία μέσα από την υλοποίηση έργων και την υποστήριξη επιχειρήσεων, είναι σε θέση να προσφέρει τις εξής υπηρεσίες:

1/  Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και των επιμέρους λειτουργιών της εταιρείας ή του οργανισμού σας

2/  Υλοποίηση του πλάνου Συμμόρφωσης και συνεχή βελτίωση σε θέματα ασφάλειας δεδομένων

3/  Αναθεώρηση των διαδικασιών για τις ανάγκες του GDPR

4/  Σύνταξη των διαγραμμάτων ροής δεδομένων

5/  Ελέγχους υποδομών πληροφοριακών συστημάτων (ΙΤ)

6/  Κρυπτογράφηση της βάσης δεδομένων

7/  Προετοιμασία για έλεγχο από την  Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και την παρουσία Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων

8/  Προετοιμασία για πιστοποιήσεις ISO 27001

9/  Υποστήριξη της ανάθεσης των καθηκόντων του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων DPO

Εγγραφείτε εδώ

Αποκτήστε τα ενημερωτικά μας δελτία.

Επικοινωνία

Papanastasiou & Co.
Business Consultants.

Νεροκούρου 49
Χανιά, Τ.Κ. 73100

(+30) 28210 75664
(+30) 28210 70117
(+30) 69598 34119

Φόρμα επικοινωνίας

Στρατηγικοί Συνεργάτες

Ενδεικτικοί Πελάτες