Specialized Consulting

Η Τεχνογνωσία είναι το κλειδί της επιτυχίας μας.

Η Εταιρεία ιδρύθηκε το 2013 με σκοπό την παροχή ειδικευμένων υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα. Στόχος της: η συμπαγής και αδιαμφισβήτητη επιτυχία των πελατών της, μέσα από δυνατές στρατηγικές και μελετημένες κινήσεις. Με συνεχή προσπάθεια για παροχή Υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και με σεβασμό στις ανάγκες του πελάτη, η εταιρεία μας καθιερώθηκε στο χώρο των συμβούλων επιχειρήσεων.

Κλείστε Ραντεβού Επικοινωνήστε μαζί μας

Ποιοι είμαστε?

Είμαστε μια άρτια στελεχωμένη ομάδα, με ειδικά εκπαιδευμένο, έμπειρο και καταξιωμένο ανθρώπινο δυναμικό.

Οι Αξίες Μας

Η ηθική, η εμπιστοσύνη, η προσαρμοστικότητα, το ομαδικό πνεύμα, το μακροπρόθεσμο όραμα και η ευελιξία.

Πώς Παραδίδουμε?

Συνδυάζοντας την αξιοπιστία των μεθόδων, εμπνευσμένες από το πιο προηγμένες ελεγκτικές και συμβουλευτικές τεχνικές.

υπηρεσίες που παρέχουμε

Φροντίζουμε να επεξεργαζόμαστε τις σύγχρονες και διαρκώς μεταβαλλόμενες τάσεις και απαιτήσεις της αγοράς για την παροχή αποτελεσματικών λύσεων προς τους πελάτες μας.

Ο ρόλος της καινοτομίας

στην κερδοφορια

προβάλλει ως μια από τις πλέον σημαντικότερες παραμέτρους για την ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα σε όλα τα επίπεδα των επιχειρήσεων.

Κλείστε Ραντεβού

Κλάδοι Δραστηριότητας

Η εξέλιξη των ευκαιριών στην αγορά απαιτεί ολοκληρωμένες διεργασίες και διαδικασίες.

Τράπεζες

Δημόσιο

Βιομηχανίες

Φαρμακαποθήκες

Retail

Τουρισμός

Υγεία

Εστίαση

Επιστημονική Έρευνα

Σημαντικό είναι το επιστημονικό έργο της Εταιρείας μας, με την ερευνητική της ομάδα να υλοποιεί και να παρουσιάζει σειρά επιστημονικών δημοσιεύσεων σε συνέδρια και επιστημονικά περιοδικά, σε θέματα ελεγκτικής, λογιστικής, νέων τεχνολογιών και εταιρικής διακυβέρνησης.

Τελευταία άρθρα

Μείνετε ενημερωμένοι για τα πιο πρόσφατα νέα.

 • Παρασκευή, 7 Ιουνίου 2019 12:04:16 μμ

Υπηρεσίες Business Reporting

Η εταιρεία μας σας παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες με στόχο τη βέλτιστη απόδοση της επιχείρησής σας και τη σωστή λήψη των αποφάσεων. Συγκεκριμένα, μία από τις υπηρεσίες μας είναι η ολοκληρωμένη διαχείριση χρηματοοικονομικών αναφορών τηρώντας όλα τα προβλεπόμενα πρότυπα. Διαχειριζόμαστε τα πληροφοριακά στοιχεία της επιχείρησής σας και σας παραδίδουμε τις αναφορές των πωλήσεων, του ταμειακού προγραμματισμού (cash flow), της ανάλυσης του περιθωρίου κέρδους (margin analysis) και της ενηλικίωσης των υπόλοιπων πελατών (aging analysis) με τη χρήση Microsoft Excel και Power Bi.

 • Παρασκευή, 24 Μαΐου 2019 4:20:13 μμ

Τι είναι ο προϋπολογισμός και γιατί είναι σημαντική η σύνταξή του σε μια εταιρεία;

Τι είναι ο προϋπολογισμός και γιατί είναι σημαντική η σύνταξή του σε μια εταιρεία;

Ο προϋπολογισμός είναι μία αναλυτική και λεπτομερής εκτίμηση των μελλοντικών εσόδων και εξόδων σε μια εταιρεία. Είναι η διοικητική λειτουργία και ένα εργαλείο συντονισμού των δραστηριοτήτων της κάθε εταιρείας που περιλαμβάνει τη θέση των στόχων, την οικοδόμηση λεπτομερών χρηματοοικονομικών εκτιμήσεων, την ανάθεση ειδικών ευθυνών και την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας (Μπακάλης, 2018). Μέσω της επίτευξης αυτών που αναφέραμε, επιδιώκεται η αύξηση του μεριδίου αγοράς, η αύξηση της αποδοτικότητας των ιδίων κεφαλαίων καθώς και η μείωση του ποσοστού του κόστους πωληθέντων προς τις πωλήσεις. Πρακτικά, ο προϋπολογισμός είναι ένα πρόγραμμα δράσης το οποίο παρουσιάζει τη μελλοντική εικόνα της επιχείρησης μέσα στο επόμενο έτος, αν μιλάμε για ετήσιο προϋπολογισμό, θέτοντας όσο γίνεται πιο ρεαλιστικούς στόχους. Μέσω της διαδικασίας αυτής δημιουργείται η ανάγκη προς τα στελέχη να προγραμματίζουν και να μειώνουν τον κίνδυνο για τις μελλοντικές δραστηριότητες. Επίσης, ενισχύεται η επικοινωνία και η συνεργασία μεταξύ των τμημάτων μέσα σε μία επιχείρηση και παρέχεται ουσιαστικά ένα σχέδιο δράσης το οποίο αποτελεί τη βάση για τη μέτρηση και την αξιολόγηση της απόδοσης. Αυτό αποτελεί τη βάση του ελέγχου και βοηθάει στην ταύτιση των στόχων μεταξύ στελεχών και διοίκησης.

Ανάλογα με τον κλάδο δραστηριότητας της κάθε εταιρείας ο προϋπολογισμός καταρτίζεται αναλυτικά ανά προϊόν, μήνα, πελάτη κτλ. και διενεργείται εκτίμηση της τιμής πώλησης συμπεριλαμβανομένου της πολιτικής εκπτώσεων και της ομαδοποίησης των προϊόντων. Συνεπώς, για την κατάρτιση του προϋπολογισμού θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν κάποιοι εσωτερικοί και εξωτερικοί παράγοντες όπως:

Εσωτερικοί παράγοντες

✔️ Οι πραγματοποιηθείσες πωλήσεις και τα κέρδη

 • ανά προϊόν
 • ανά πωλητή
 • ανά γεωγραφική περιοχή
 • ανά κανάλι διανομής

✔️ Τα νέα προϊόντα της επιχείρησης

✔️ Οι στρατηγικές μάρκετινγκ και προώθησης που θα χρησιμοποιηθούν

✔️ Το ύψος των ανεκτέλεστων παραγγελιών

Εξωτερικοί παράγοντες

 • Οι προβλέψεις για τη γενικότερη πορεία της εθνικής οικονομίας και των διεθνών τάσεων
 • Οι προβλέψεις για τις πωλήσεις και τα κέρδη του κλάδου
 • Οι συνθήκες ανταγωνισμού -Προϊόντα (Υποκατάστατα – Συμπληρωματικά)
 • Ανταγωνιστές, διαπραγματευτική δύναμη πελατών, διαπραγματευτική δύναμη προμηθευτών
 • Παρασκευή, 3 Μαΐου 2019 2:28:07 μμ

Υπηρεσίες συμμόρφωσης με τον GDPR & Υπηρεσίες Outsource DPO για Ξενοδοχεία & Τουριστικές Επιχειρήσεις!

Υπηρεσίες συμμόρφωσης με τον GDPR & Υπηρεσίες Outsource DPO για Ξενοδοχεία & Τουριστικές Επιχειρήσεις!

O Κανονισμός GDPR (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 εφαρμόζεται επίσημα σε όλες τις επιχειρήσεις και οργανισμούς που συλλέγουν δεδομένα από τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την 25η  Μαΐου 2018. Τα ξενοδοχεία και γενικότερα οι τουριστικές επιχειρήσεις έχουν διάφορες πηγές τήρησης δεδομένων, όπως οι πάροχοι Online Υπηρεσιών (OTA), οι άμεσες κρατήσεις μέσω εφαρμογών του ξενοδοχείου, καθώς και τα συστήματα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων ή τα λειτουργικά συστήματα. Όλα τα ανωτέρω δημιουργούν αυξημένες υποχρεώσεις σχετικά με την άμεση συμμόρφωση με τον κανονισμό GDPR. Η εταιρεία μας, έχοντας αποκτήσει αρκετή εμπειρία μέσα από την υλοποίηση έργων και την υποστήριξη επιχειρήσεων, είναι σε θέση να προσφέρει τις εξής υπηρεσίες:

1/  Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και των επιμέρους λειτουργιών της εταιρείας ή του οργανισμού σας

2/  Υλοποίηση του πλάνου Συμμόρφωσης και συνεχή βελτίωση σε θέματα ασφάλειας δεδομένων

3/  Αναθεώρηση των διαδικασιών για τις ανάγκες του GDPR

4/  Σύνταξη των διαγραμμάτων ροής δεδομένων

5/  Ελέγχους υποδομών πληροφοριακών συστημάτων (ΙΤ)

6/  Κρυπτογράφηση της βάσης δεδομένων

7/  Προετοιμασία για έλεγχο από την  Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και την παρουσία Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων

8/  Προετοιμασία για πιστοποιήσεις ISO 27001

9/  Υποστήριξη της ανάθεσης των καθηκόντων του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων DPO

Η εταιρεία μας σας παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες με στόχο τη βέλτιστη απόδοση της επιχείρησής σας και τη σωστή λήψη των αποφάσεων. Συγκεκριμένα, μία από τις υπηρεσίες μας είναι η ολοκληρωμένη διαχείριση χρηματοοικονομικών αναφορών τηρώντας όλα τα προβλεπόμενα πρότυπα. Διαχειριζόμαστε τα πληροφοριακά στοιχεία της επιχείρησής σας και σας παραδίδουμε τις αναφορές των πωλήσεων, του ταμειακού προγραμματισμού (cash flow), της ανάλυσης του περιθωρίου κέρδους (margin analysis) και της ενηλικίωσης των υπόλοιπων πελατών (aging analysis) με τη χρήση Microsoft Excel και Power Bi.

Εγγραφείτε εδώ

Αποκτήστε τα ενημερωτικά μας δελτία.

Επικοινωνία

Papanastasiou & Co.
Business Consultants.

Νεροκούρου 49
Χανιά, Τ.Κ. 73100

(+30) 28210 75664
(+30) 28210 70117
(+30) 69598 34119

Φόρμα επικοινωνίας

Στρατηγικοί Συνεργάτες

Ενδεικτικοί Πελάτες