Specialized Consulting

Η Τεχνογνωσία είναι το κλειδί της επιτυχίας μας.

Η Εταιρεία ιδρύθηκε το 2013 με σκοπό την παροχή ειδικευμένων υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα. Στόχος της: η συμπαγής και αδιαμφισβήτητη επιτυχία των πελατών της, μέσα από δυνατές στρατηγικές και μελετημένες κινήσεις. Με συνεχή προσπάθεια για παροχή Υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και με σεβασμό στις ανάγκες του πελάτη, η εταιρεία μας καθιερώθηκε στο χώρο των συμβούλων επιχειρήσεων.

Κλείστε Ραντεβού Επικοινωνήστε μαζί μας

Ποιοι είμαστε?

Είμαστε μια άρτια στελεχωμένη ομάδα, με ειδικά εκπαιδευμένο, έμπειρο και καταξιωμένο ανθρώπινο δυναμικό.

Οι Αξίες Μας

Η ηθική, η εμπιστοσύνη, η προσαρμοστικότητα, το ομαδικό πνεύμα, το μακροπρόθεσμο όραμα και η ευελιξία.

Πώς Παραδίδουμε?

Συνδυάζοντας την αξιοπιστία των μεθόδων, εμπνευσμένες από το πιο προηγμένες ελεγκτικές και συμβουλευτικές τεχνικές.

υπηρεσίες που παρέχουμε

Φροντίζουμε να επεξεργαζόμαστε τις σύγχρονες και διαρκώς μεταβαλλόμενες τάσεις και απαιτήσεις της αγοράς για την παροχή αποτελεσματικών λύσεων προς τους πελάτες μας.

Ο ρόλος της καινοτομίας

στην κερδοφορια

προβάλλει ως μια από τις πλέον σημαντικότερες παραμέτρους για την ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα σε όλα τα επίπεδα των επιχειρήσεων.

Κλείστε Ραντεβού

Κλάδοι Δραστηριότητας

Η εξέλιξη των ευκαιριών στην αγορά απαιτεί ολοκληρωμένες διεργασίες και διαδικασίες.

Τράπεζες

Δημόσιο

Βιομηχανίες

Φαρμακαποθήκες

Retail

Τουρισμός

Υγεία

Εστίαση

Επιστημονική Έρευνα

Σημαντικό είναι το επιστημονικό έργο της Εταιρείας μας, με την ερευνητική της ομάδα να υλοποιεί και να παρουσιάζει σειρά επιστημονικών δημοσιεύσεων σε συνέδρια και επιστημονικά περιοδικά, σε θέματα ελεγκτικής, λογιστικής, νέων τεχνολογιών και εταιρικής διακυβέρνησης.

Τελευταία άρθρα

Μείνετε ενημερωμένοι για τα πιο πρόσφατα νέα.

  • Πέμπτη, 20 Δεκεμβρίου 2018 8:58:07 πμ

Νέα Δράση ΕΣΠΑ 2019 «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση»

Επενδυτικά Σχέδια από 10.000 € έως 150.000 €.

Υποβολή προτάσεων από 6/2/2019 έως 19/4/2019

Τι χρηματοδοτείται
- Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος έως 100% του επενδυτικού σχεδίου

Παρεμβάσεις για:
εξοικονόμηση ενέργειαςαναβάθμιση της υγιεινής και ασφάλειαςδιευκόλυνση προσβασιμότητας ΑμΕΑ

Μηχανήματα - Εξοπλισμός έως 100% του επενδυτικού σχεδίου

Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για:
εξοικονόμηση ενέργειαςαναβάθμιση της υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους της επιχείρησης

Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ΤΠΕ Μεταφορικά μέσα μέχρι 25.000 € και έως 30% του επενδυτικού σχεδίου για επιχειρήσεις λιανεμπορίου-εστίασηςέως 100% για επιχειρήσεις εκπαίδευσης-κοινωνικής μέριμνας

Ψηφιακή προβολήΠιστοποίηση υπηρεσιών ή/και διαδικασιών

Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό)

Δαπάνες μελετών / Κατάρτισης / Παρακολούθησης του επενδυτικού σχεδίου.

Τηλεφωνήστε μας και ενημερωθείτε:
2821070117 - 6959834119

  • Σάββατο, 10 Νοεμβρίου 2018 12:32:36 μμ

Ίδρυση και Λειτουργία μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου στους ΟΤΑ

Τη στιγμή που το κεντρικό κράτος με τον Κλεισθένη αφαίρεσε τις αρμοδιότητες ελέγχου νομιμότητας των ΟΤΑ από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις με τη δημιουργία Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ, έρχεται το ίδιο ξανά και φορτώνει στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις νέο παράλληλο ελεγκτικό – εποπτικό ρόλο των ΟΤΑ επικαλούμενο τον εσωτερικό έλεγχο των δημοσιονομικών.

Το Υπουργείο Εσωτερικών ξαφνικά θυμήθηκε τα άρθρα 4 & 12 του Ν.3492/2006 τα οποία μέχρι σήμερα παρέμεναν ανενεργά, γι’ αυτό και δεν προβλέφθηκαν στους υφιστάμενους ΟΕΥ των Αιρετών Περιφερειών και Αποκεντρωμένων Διοικήσεων αυτές οι αρμοδιότητες

Το ελάχιστο προσωπικό των Αιρετών Περιφερειών που είναι κατανεμημένο στις ήδη υποστελεχωμένες οργανικές μονάδες είναι αδύνατο να υποστηρίξει τις νέες απαιτήσεις του εσωτερικού ελέγχου.

Ωστόσο υποχρεώνουν σε τροποποιήσεις – προσαρμογές των οργανισμών των Αιρετών Περιφερειών για την ικανοποίηση της επιπλέον γραφειοκρατίας και στην περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να υποστηριχθούν τέτοιες διαδικασίες, να τις αναθέσουν στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις.

  • Παρασκευή, 2 Νοεμβρίου 2018 10:55:58 πμ

Αποψη: Δημιουργία «κουλτούρας διαχείρισης κινδύνων»

Π​​ριν από περίπου ενάμιση μήνα ανακοινώθηκαν από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τα αποτελέσματα των ασκήσεων προσομοίωσης καταστάσεων κρίσεως των τεσσάρων ελληνικών συστημικών τραπεζών (stress tests). Τα αποτελέσματα αυτά ήταν, χωρίς αμφιβολία, πολύ ενθαρρυντικά, επιτρέποντας στις ελληνικές συστημικές τράπεζες να ατενίζουν το μέλλον με (συγκρατημένη) αισιοδοξία, παρά τις σημαντικές προκλήσεις που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν.

Η καλή επίδοση, όμως, στις προαναφερθείσες ασκήσεις δεν σημαίνει ότι όλα βαίνουν καλώς στη λειτουργία των εγχώριων συστημικών πιστωτικών ιδρυμάτων. Σφάλματα και παραλείψεις εξακολουθούν να υπάρχουν, παρά τη μακρά σειρά από κανόνες, οδηγίες, κώδικες, ελέγχους, διαδικασίες και πρακτικές που έχουν θεσπιστεί με σκοπό την ορθότερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία τους.

Ο πλέον ενδεδειγμένος τρόπος για να εξαλειφθούν, στο μέτρο βέβαια του δυνατού, οι συνθήκες που επιτρέπουν φαινόμενα σημαντικών δυσλειτουργιών, η περαιτέρω ενδυνάμωση του πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης. Τα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα έχουν εδώ και καιρό κατορθώσει να προσελκύσουν νέα, ιδιαίτερα έμπειρα, εξειδικευμένα και ικανά μέλη στα διοικητικά συμβούλιά τους, αλλά και να υλοποιήσουν σε μεγάλο βαθμό μια σειρά σχετικών με την εταιρική διακυβέρνηση νομοθετικών διατάξεων και απαιτήσεων, προερχόμενων τόσο από τις εποπτικές αρχές όσο και από τους μετόχους. Φυσικά, περιθώρια βελτίωσής τους υπάρχουν, όπως υπάρχουν και σχετικές προτάσεις που εξετάζονται προς αυτήν την κατεύθυνση. Ομως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα πιστωτικά ιδρύματα από τη φύση και τον σκοπό τους δεν είναι παρά οργανωμένες πολύπλοκες δομές αξιολόγησης και διαχείρισης κινδύνων (πιστωτικών, επενδυτικών, λειτουργικών, συναλλαγματικών κ.λπ.). Κατά συνέπεια, η περαιτέρω ενδυνάμωση της εταιρικής διακυβέρνησής τους θα πρέπει πρωτίστως να εμπεριέχει στον πυρήνα της τη δημιουργία της κατάλληλης «κουλτούρας διαχείρισης κινδύνων», αλλά και την ενίσχυση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και των λειτουργιών του που αυτή συνεπάγεται.

ΠΗΓΗ:http://www.kathimerini.gr

Επενδυτικά Σχέδια από 10.000 € έως 150.000 €.

Υποβολή προτάσεων από 6/2/2019 έως 19/4/2019

Τι χρηματοδοτείται
- Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος έως 100% του επενδυτικού σχεδίου

Παρεμβάσεις για:
εξοικονόμηση ενέργειαςαναβάθμιση της υγιεινής και ασφάλειαςδιευκόλυνση προσβασιμότητας ΑμΕΑ

Μηχανήματα - Εξοπλισμός έως 100% του επενδυτικού σχεδίου

Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για:
εξοικονόμηση ενέργειαςαναβάθμιση της υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους της επιχείρησης

Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ΤΠΕ Μεταφορικά μέσα μέχρι 25.000 € και έως 30% του επενδυτικού σχεδίου για επιχειρήσεις λιανεμπορίου-εστίασηςέως 100% για επιχειρήσεις εκπαίδευσης-κοινωνικής μέριμνας

Ψηφιακή προβολήΠιστοποίηση υπηρεσιών ή/και διαδικασιών

Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό)

Δαπάνες μελετών / Κατάρτισης / Παρακολούθησης του επενδυτικού σχεδίου.

Τηλεφωνήστε μας και ενημερωθείτε:
2821070117 - 6959834119

Εγγραφείτε εδώ

Αποκτήστε τα ενημερωτικά μας δελτία.

Επικοινωνία

Papanastasiou & Co.
Business Consultants.

Νεροκούρου 49
Χανιά, Τ.Κ. 73100

(+30) 28210 75664
(+30) 28210 70117
(+30) 69598 34119

Φόρμα επικοινωνίας

Στρατηγικοί Συνεργάτες

Ενδεικτικοί Πελάτες